Ideeen voor Stevenshof omgezet in concrete acties!

Tijdens een werksessie op 11 december is door de werkgroepen van Stevenshof Vitaal hard gewerkt aan een plan om hun initiatieven voor een gezonde en sociale wijk concreet aan te pakken. Bovendien werd er gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verschillende acties onderling goed met elkaar af te stemmen. En het resultaat mag er zijn!

werksessie 11 dec 2019

De programmagroep Stevenshof Vitaal

Plannen van ‘Meer groen in de wijk’

 • Het aanleggen van geveltuinen en het adopteren van boomspiegels stimuleren vanuit het programma ‘Samen aan de slag’.
 • Contact opnemen met de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente om daar stenige plekken in de wijk aan te dragen die mogelijk meer groen kunnen worden. Daarbij aansluiting zoeken met de ‘Groene Kansen Kaart’.
 • Kersenbloesembomen plaatsen in het Stevenspark. Er wordt contact opgenomen met de ontwerpster van het park en de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente om afspraken te maken over de uitvoering.

Plannen van ‘Ontmoetingsplaats in of naast Stevenshofpark’

 • Er is een Programma van Eisen opgesteld voor een Multifunctioneel Theehuis in/naast het Stevenspark. Dit is verder aangescherpt (ook mbt haalbaarheid) na een bezoek aan verglijkbare ‘theehuizen’.
 • Er vindt een bezoek plaats aan wethouder Marleen Damen om goedkeuring van de plannen  en medewerking vanuit de gemeente Leiden te bespreken.
 • Als er groen licht is voor het plan, kunnen deelprojectgroepjes aan de slag met bouw (locatiekeuze) / exploitatie / financiering / omgeving.
 • De definitieve keuze wordt gemaakt samen met gemeente en het definitieve plan van aanpak komt tot stand na inbreng van bewoners.
 • Tenslotte kan worden gestart met bouwplannen / vergunningen / wijziging beheerplan Stevenspark 2010 etc.

Plannen van ‘Beweeglint’

 • In het voorjaar van 2020 worden pleinplakkers  in het Stevenshofpark aangebracht die de parkbezoekers activeren om (extra) te bewegen.
 • Verder wordt er te voet en fietsend door de wijk op verkenning gegaan om de beste plekken uit te zoeken voor beweging en ontmoeting. Deze plekken worden vervolgens opgenomen in het beweeglint dat wordt ‘aangelegd’ in de wijk.
 • Ook wordt onderzocht welke beweegtoestellen geschikt zouden zijn voor het beweeglint in de Stevenshof. Dit gebeurt o.a. door werkbezoeken te brengen aan andere parken en initiatieven binnen en buiten Leiden.
 • Bovendien wordt er uitgezocht welke subsidies, fondsen, financiën gebruik kunnen worden om de beweegtoestellen voor de verschillende locaties in de Stevenshof aan te schaffen.

Plannen ‘Gezonde voeding’

 • Een plek maken waar mensen samen kunnen eten. De groep gaat bestaande initiatieven intensiever promoten in de Stevenshof. Dit zijn bijvoorbeeld Thuisafgehaald en verschillende mogelijkheden om samen te eten bij Libertas en Radius. Als er een nieuwe ontmoetingsplek komt met een grotere keuken, kunnen daar eventueel ook andere kook/eet-activiteiten worden georganiseerd.
 • Een “slankclub” opzetten. Dit is een groep voor mensen die bezig gaan met hun gewicht. Hier kunnen ze hun gewicht meten en elkaar steunen.
 • Een digitaal Receptenpunt opzetten. De groep gaat wijkbewoners uitnodigen om recepten op te sturen die door een diëtist worden bekeken. Vervolgens wordt een gezonde variant van hetzelfde recept geschreven en naar de wijkbewoners teruggestuurd.

Plannen van ‘Bevorderen Sociaal contact en hulp bij eenzaamheid’

 • Extra acties en middelen inzetten om bestaande initiatieven en acties in de wijk rond sociaal contact en eenzaamheid nog beter bekend te maken onder de wijkbewoners.
 • Daarnaast onderzoeken op welke (ook andere en nieuwe) manieren bewoners het beste geactiveerd kunnen worden om mee te doen in de wijk.

Het vervolg in 2020

De start van bovenstaande initiatieven voor en gezonde en sociale Stevenshof is een mooie afsluiting van 2019. Het jaar 2020 wordt echt het jaar van DOEN. In dit jaar laten we zien dat bewoners en professionals in de wijk niet alleen goed plannen kunnen maken en met elkaar kunnen bespreken, maar dat ze die plannen ook om kunnen zetten in concrete resultaten!
 
Iedereen die in de Stevenshof woont of werkt is welkom om mee te DOEN! Bent u ook enthousiast geworden na het zien van de initiatieven en wilt u meer weten over de plannen of het programma Stevenshof Vitaal? Stuur dan een email naar info@stevenshofvitaal.nl. Wij nemen dan in januari contact met u op. Vanaf half januari kunt u alle ontwikkelingen ook volgen op onze website www.stevenshofvitaal.nl
 
Voor nu wensen wij alle inwoners en professionals in de Stevenshof hele fijne kerstdagen en een vitaal 2020!