Presentatie van de plannen & initiatieven

Op 12 november hebben zo’n 85 bewoners en professionals uit de Stevenshof in het Huis van de Buurt weer een belangrijke stap gezet richting een sociale en gezonde wijk. De werkgroepen vanuit het programma Stevenshof Vitaal lieten zes initiatieven zien waarmee de komende maanden in de wijk aan de slag wordt gegaan. Vervolgens konden de aanwezigen bij verschillende thema-tafels nadere informatie krijgen over de initiatieven en daar hun reacties achterlaten.

presentatie plannen

De initiatieven op een rij:

  • Meer groen in de wijk – toevoegen van bomen en planten  
  • Een gezellige, zichtbare, uitnodigende en voor iedereen bereikbare ontmoetingsplaats in of naast het Stevenshofpark
  • Een beweeglint door de wijk – buitenfitness-route, hardloopcircuit en wandelroutes
  • Gezonder eten stimuleren onder de wijkbewoners
  • Sociaal contact bevorderen en hulp bieden bij eenzaamheid
  • Het Stevenshof Recept uitrollen – eigen recepten met kleine aanpassingen gezonder maken
  • Betere Communicatie – duidelijke, goed vindbare, uitnodigende en goed op elkaar afgestemde informatie over initiatieven in de wijk

 
We kijken terug op een energieke bijeenkomst waar ideeën werden gepresenteerd en waar meningen, suggesties en bijdragen over en weer werden uitgewisseld. Ook hebben zich weer nieuwe enthousiaste bewoners en professionals gemeld die graag een steentje bijdragen aan de initiatieven voor hun wijk. Ron Derogee (voorzitter wijkvereniging Wijkraad Stevenshof): “Stevenshof Vitaal heeft op 12 november de stap gezet om de plannen concreet te maken. Aan alle professionals vraag ik nu een vervolgstap te zetten en door te pakken voor een gezond en sociaal Stevenshof. Dat kan niet zonder hulp van ons als bewoners. Mijn oproep aan de Stevenshoffers is daarom: haak aan en help mee om de voorgenomen initiatieven waar te maken.”

Afgesproken is dat de initiatieven tijdens een werksessie verder (met elkaar) worden uitgewerkt. Deze werksessie vindt plaats op 11 december van 19.30 - 21.30 uur in het buurthuis.
 
De programmagroep Stevenshof Vitaal


Annet Gijsman verwees in haar pitch naar de cursus 'Creatief leven’.
Hier vindt u de folder.