Over Stevenshof Vitaal

Stevenshof Vitaal is een grootschalige samenwerking tussen de bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid en ondernemers uit de wijk. Het doel is om in de Stevenshof gezamenlijk een beweging in gang te zetten die zich richt op een sociale en gezonde wijk waar iedereen (van jong tot oud) prettig kan leven.

Waarom is Stevenshof Vitaal gestart?

De gemiddelde leeftijd van bewoners in de Stevenshof stijgt; de bewoners die in de jaren ‘80 in de toenmalige nieuwbouwwijk zijn komen wonen, worden nu gezamenlijk oud. Dit betekent, dat steeds meer bewoners te maken krijgen met chronische ziektes, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Het is belangrijk om goed op deze ontwikkelingen in te spelen. Tegelijkertijd moet er ook voldoende aandacht zijn voor de jeugd in de Stevenshof. Vitaal oud worden begint tenslotte bij een gezonde start. Bovendien maken scholen, jeugdwerk en bewoners zich zorgen over de huidige sociale omgangsvormen in de wijk.

Wat gaat er gebeuren?

Gedurende drie en een half jaar (juli 2018 – december 2021) gaan bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk, de gemeente Leiden en Zorg en Zekerheid, samen aan de slag voor een gezonde, vitale en sociale wijk. Daarbij richten zij zich op gezonde(re) voeding, en goede beweging, maar ook op mogelijkheden om in de wijk te ontspannen, mee te doen en voor elkaar te zorgen.

Hoe pakken we het aan?

Tijdens interviews en bijeenkomsten bespreken bewoners en professionals met elkaar wat zij belangrijk vinden en welke mogelijkheden zij zien voor een sociale en gezonde wijk. Hierbij komen verschillende thema’s aan bod die op dit moment in de wijk spelen. Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken wordt er een keuze gemaakt voor concrete acties in de wijk. Deze acties worden vervolgens door de initiatiefnemers in gang gezet, in samenwerking met de bewoners en organisaties in de Stevenshof.

Print Friendly, PDF & Email